Hoppa till huvudinnehåll
Wellness

Libresse lanserar nytt trosskydd – för alla sorters droppar

GLOSSYBOX
Skribent och expert3 år sedan
View GLOSSYBOX's profile
Vi har kommit en bra bit på vägen när handlar om mens och att göra det mindre tabubelagt. Men vaginan bjuder på fler överraskningar och droppar som vi inte pratar lika mycket om. För dessa har Libresse nu lanserat ett nytt trosskydd – Dailies Extra Protection.  

Det här inlägget är i samarbete med Libresse som medverkade i GLOSSYBOX april 2021. 

Det somhänderivår V-zone ärnågontingsommångatyckerärpinsamtochjobbigtochundvikerattprata om – trots att det ärheltnaturligtochnågontingsomallakvinnorupplevermerellermindre. Bruna flytningarinnanmens, svettluktochfläckar under träningspassetellernågradroppar kiss när du nyser. Olika typer av vätskorochdropparfrånvaginanär heller intereserveratförkvinnoriäldreåldrar, vilketmångatror, utankanuppstånärsomhelst under livet. Även om vi börjatprata en hel del om menskvarstårallt det därandrasomkankommafrånvaginan – och det villLibresseändra.

Nya droppar när du blir gravid

I samband med till exempelgraviditetkanvätskor du tidigareinteupplevt, eller ens visstefanns, dykaupp. Flytningarsom du kanskeintetänktetidigarekanblimerrikaoch trots att din mensupphörär det inteovanligt med stänkblödningar, spotting, när du är gravid. Under graviditeten och efter en förlossningär det ocksåmångasomuppleverurinläckage. kan det kännastryggtattsäkraupp med etttrosskyddsompassarförallatyper av dropparochsomkananvändasbådegenomgraviditeten men ävenefteråt 

Libresse trosskydd Dailies Extra Protectionkommeritvåolikautföranden, regular och long, ochär 30 procentmerabsorberande, jämfört med Libresse Dailies Fresh. Trosskyddetneutraliserardessutomluktoch har kurvadpassformatt det passar dig ochdinatrosorperfekt 

Visste du att... ... 64 procenttyckeratt det ärjobbigtattprata om vaginal hälsa?... 1 av 4 gravida kvinnorupplever spotting under sinatreförstamånadersom gravidkälla: Libresse

Dailies Trosskydd är 30 procent mer absorberande* och passar alla typer av droppar. Pris: 27,90 kr/24 st. *Jämfört med Libresse Dailies Fresh   

Starta din GLOSSYBOX-prenumeration!

Signa upp dig idag och få en GLOSSYBOX fylld med skönhet hemskickad varje månad. Upptäck fem noggrant utvalda produkter en gång i månaden. Du får också förtur till lanseringarna av våra exklusiva limited edition-boxar (med ett förmånligare pris).

GLOSSYBOX
Skribent och expert
View GLOSSYBOX's profile
glossybox