Leveransinformation

1. Information om oss

1.1 Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se (”Webbplatserna”), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatserna (”Prenumerationerna”) och de boxar eller presentkort som levereras enligt Prenumerationerna. Med "Box" avses din GlossyBox eller The Man Box.

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja Webbplatserna eller ansöka om Prenumeration via Webbplatserna godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål.

Läs även vårIntegritetspolicy.

Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumerationfrån Webbplatserna.


"Vi" är antingen:

1.1.1 om du prenumererat före (14 augusti 2017):

GlossyBox Sweden AB
Organisationsnummer: 556869-1355

Adress:
GlossyBox Sweden AB
Box 7274
103 89 Stockholm

Besöksadress:
Drottninggatan 108
113 60 Stockholm

Momsregistreringsnummer: 556869-1355

Styrelsens säte: Stockholm

1.1.2 om du prenumererar från eller efter (14 augusti 2017):

Hut.com Limited (handel med www.glossybox.se) - ett företag registrerat i England och Wales.

The Hut Group (THG)
Organisationsnummer:05016010

Adress:
The Hut Group
Meridian House
Gadbrook Park, Gadbrook Way
Rudheath
Northwich
Cheshire
Storbritannien
CW9 7RA

Styrelsens säte: Northwich

E-post: reception@thehutgroup.com


2. Ansökan och bundenhet

2.1 Du får ansöka om Prenumeration bara om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om Prenumeration för leverans av Boxar till adress i Sverige.

2.2 När du har ansökt om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en Box har eller kommer att skickas till dig.

2.3 Avtalet om Prenumeration innebär att du en gång per kalendermånad (för GlossyBox) eller var tredje månad (för The Man box) får leverans av en Box till den av dig angivna adressen. Vissa särskilda Prenumerationer (t.ex. "Limited Edition"-boxar) kan dock vara begränsade till en leverans, varvid avtalet endast gäller för den leveransen och automatiskt upphör därefter. Boxen består vanligtvis av flera olika varor som levereras i en särskild förpackning – en GlossyBox/The Man Box.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

2.5 Vi tar inte ansvar för erbjudanden och kampanjer frånsamarbetspartners med utgånget giltighetsdatum som eventuellt kan finnas iboxen.


3. Priser


3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

3.2 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan. Vid fakturabetalning tillkommer en fakturaavgift om 19 kr per varje beställning. Detta gäller även månadsprenumerationer och avgiften på 19 kr tillkommer på varje faktura.

3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges 6.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).


4. Betalning


4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.

4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband meddin ansökan om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår vanligtvis den9:e varje kalendermånad eller var tredje månad för The Man Box. Om din ansökaninte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift.Vid tidsbestämda prenumerationer på 3, 6 och 12 månader utgår avgiften vidansökan av prenumeration. Om Prenumerationen inte avslutas inom avtalad tid såförlängs den med ytterligare 3, 6 eller 12 månader.

4.3 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard), PayPal eller Klarna faktura. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit, betalkort eller PayPal-konto utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt och/eller uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till customer.experience@thehutgroup.com (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen). Fakturabetalning sker i samarbete med Klarna: Betalningstiden, om inget annat överenskommits, är 14 dagar. Vid dröjsmål debiteras en påminnelseavgift på 60 kr, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Fakturaavgiften om 19 kr tilläggs vid varje beställning (se ovan punkt 3.2) Vid fakturafrågor kontakta Klarna.

4.4 Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.


5. Leveranstider


5.1 Efter ingången Prenumeration kommer en Box att levereras en gång varje kalendermånad (för GlossyBox) eller en gång var tredje månad (för The Man Box). Beroende på när under en kalendermånad din ansökan om Prenumeration inkommit, kommer den första Produkten att levereras under samma kalendermånad eller nästa. Beräknat utskicksdatum anges vid ansökan av Prenumeration. Boxen levereras vanligtvis i slutet av varje kalendermånad (för GlossyBox) eller i slutet på var tredje månad (för The Man Box).

5.2 Beroende på vart i landet du bor kommer du få boxen levererad av PostNord alternativt Bring. Ifall du får boxen levererad utav Bring kommer du i normalfallen få boxen levererad i en påse på ditt dörrhandtag ifall din brevlåda är för liten, alternativt att du inte är hemma, när boxen kommer. Leveranstiden är normalt 5-7 arbetsdagar från det att vi skickar ut boxen.

5.3 Om en Box tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon Box den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.

5.4 I de fall din Box levereras till ett utlämningsställe har du ansvar för att hämta ut boxen samt att se till att GlossyBox har korrekta kontaktuppgifter till dig. I de fall din Box levereras till din brevlåda alternativt i en påse på din dörr har du ansvar för att GlossyBox har korrekta adressuppgifter till dig, så att Boxen kan levereras. Skulle du inte hämta ut din Box från ett utlämningsställe efter att du aviserats om att Boxen finns där och Boxen av denna anledning returneras till GlossyBox måste du aktivt kontakta GlossyBox för att få Boxen utskickad på nytt alternativt ersatt. Detsamma gäller i de fall som Boxen har returnerats till oss då den inte har kunnat levereras till din brevlåda alternativt din dörr på grund av att du inte har lämnat oss korrekta adressuppgifter. Skulle vi inte höra från dig inom 60 dagar från det att vi har fått Boxen i retur till oss kommer du inte att få den ej uthämtade Boxen ersatt. I sådant fall anses köpet av denna specifika Box hävt och du kommer att bli ersättningsskyldig för de kostnader som har uppstått på grund av att Boxen inte hämtats ut, vilka uppgår till kostnaden för Boxen.

5.5 Ifall din Box har levererats i en påse på din dörr, men du trots detta menar att du inte har fått Boxen måste du höra av dig till oss, utan orimlig lång tid, för att få en ny Box levererad.


6. Uppsägning och automatisk förlängning


6.1 Både du och vi får, utan angivande av skäl, säga upp en 3- 6- eller 12- månaders Prenumeration till upphörande före utgången av den då gällande prenumerationsperioden. Avslutas inte Prenumerationen inom denna tid förnyas den automatiskt med samma löptid som tidigare, dvs. en ny prenumerationsperiod om 3, 6 eller 12 månader. GlossyBox meddelar dig innan denna eventuella förnyelse.

6.2 Löpande prenumerationer kan sägas upp när som helst med en månads uppsägningstid. Du säger upp Prenumerationen via ditt konto på Webbplatsen. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Din prenumeration måste avslutas senast den 8:e i månaden om du inte vill ha nästkommande månadsbox.

Uppsägning görs genom att du loggar in på ditt konto, klickar på 'Mina beställningar' i vänsterspalten, klicka på din prenumeration och sedan 'Avsluta prenumeration' längst upp på hemsidan.

6.3 Om du inte säger upp Prenumerationen i enlighet med6.1 förlängs Prenumerationen automatiskt till det då gällande ordinarie prisetför aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter). Detta gäller dockinte för Prenumerationer som endast omfattar en leverans (”LimitedEdition”-boxar).


7. Ångerrätt


7.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första Boxen för den aktuella Prenumerationen.

7.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.Information om utövande av ångerrätt

7.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Boxen till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kan kontakta oss genom ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till customer.experience@thehutgroup.com. Boxen kan återsändas till följande adress: THG, Magazynowa 1,55-040 Bielany Wrocławskie,Poland. Vi ber dig återsända den kompletta Boxen i sin originalförpackning. Om du har förbrutit förseglingen på någon av produkterna i Boxen gäller av hygienskäl inte ångerrätten för produkten och vi kommer att göra ett prisavdrag motsvarande värdet av den aktuella produkten.

7.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).


8. Reklamasjon


Om en Box är felaktig kan du inom skälig tid reklamera Produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning av felet till customer.experience@thehutgroup.com. Återbetalning för felaktig Produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).


9. Återbetalningspolicy


9.1 Om du lämnar tillbaka en Box till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 7 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot Boxen, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Boxen samt eventuella fraktkostnader, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända Boxen till oss (se punkt 7.3).

9.2 Om du lämnar tillbaka en Box till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Boxen är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Boxen och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Boxen. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Boxen.

9.2.1 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.


10. Ansvar


Om du är konsument regleras vårt ansvar för Boxarna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.


11. Befrielsegrunder


Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.


12. Tredjepartswebbplatser


Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.


13. Meddelanden


Meddelanden till oss ska skickas till customer.experience@thehutgroup.com. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publicerat på Webbplatsen.


14. Immateriella rättigheter


14.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

14.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

14.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.


15. Tillägg och ändringar


Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).


16. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter


Du får inte överlåta dina rättighetereller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftligasamtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligtPrenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.


17. Online dispute resolution


Europeiska kommissionen tillhandahåller en Online Dispute Resolution (ODR) plattform. Se följande länkhär.


18. Tillämplig lag och tvist


Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.