Användarvillkor

1. Information om oss

1.1 Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se (”Webbplatserna”), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatserna (”Prenumerationerna”) och de boxar eller presentkort som levereras enligt Prenumerationerna. Med "Box" avses din GlossyBox eller The Man Box.

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja Webbplatserna eller ansöka om Prenumeration via Webbplatserna godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål.

Läs även vår Integritetspolicy.

Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumeration från Webbplatserna.


"Vi" är antingen:


1.1.1 om du prenumererat före 5 december 2017:

GlossyBox Sweden AB

Organisationsnummer: 556869-1355

Adress:

GlossyBox Sweden AB

Box 7274

103 89 Stockholm

Besöksadress:

Drottninggatan 108

113 60 Stockholm

Momsregistreringsnummer: 556869-1355

Styrelsens säte: Stockholm


1.1.2 om du prenumererar från eller efter 5 december 2017:


Hut.com Limited (handel med www.glossybox.se) - ett företag registrerat i England och Wales

Adress:

Bolagsnummer 05016010

Voyager House, Våning 5

Chicago Avenue, Manchester Airport

M90 3DQ

The Hut Group

Styrelsens säte: Northwich

customer.experience@thehutgroup.com


2. Ansökan och bundenhet

2.1 Du får ansöka om Prenumeration bara om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om Prenumeration för leverans av Boxar till adress i Sverige.

2.2 När du har ansökt om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en Box har eller kommer att skickas till dig.

2.3 Avtalet om Prenumeration innebär att du en gång per kalendermånad (för GlossyBox) eller var tredje månad (för The Man box) får leverans av en Box till den av dig angivna adressen. Vissa särskilda Prenumerationer (t.ex. "Limited Edition"-boxar) kan dock vara begränsade till en leverans, varvid avtalet endast gäller för den leveransen och automatiskt upphör därefter. Boxen består vanligtvis av flera olika varor som levereras i en särskild förpackning – en GlossyBox/The Man Box.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

2.5 Vi tar inte ansvar för erbjudanden och kampanjer från samarbetspartners med utgånget giltighetsdatum som eventuellt kan finnas i boxen.

2.6 Insamlade Glossy Credits är giltiga i 12 månader fr.o.m. det datum de intjänats. Glossy Credits som inte inlöses utgår ett år efter intjänande.

2.7 Samtliga Glossy Credits och övriga innestående bonusar går förlorade vid det datum som en avslutad Glossybox-prenumeration löper ut.

2.8 Glossy Credits har inget monetärt värde och kan inte lösas in mot monetär ersättning, gåvokort eller andra bonusar.

2.9 Glossybox förbehåller sig rätten att dra tillbaka och/eller ändra reglerna kring Glossy Credits närhelst i tid och enligt eget bevåg.


3. Priser

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

3.2 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan. Vid fakturabetalning tillkommer en fakturaavgift om 19 kr per varje beställning. Detta gäller även månadsprenumerationer och avgiften på 19 kr tillkommer på varje faktura.

3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges 6.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

3.4Alla priser som visas på webbplatsen är inklusive moms (där så är tillämpligt) i aktuell kurs och är korrekta vid tiden för publicering. Vi förbehåller oss dock rätten att ändra priser när som helst och utan förvarning (ändringar gäller ej de beställningar där vi har skickat dig en Orderbekräftelse).

Om din leveransadress är inom EU, kommer inga ytterligare skatter debiteras dig. Om din leveransadress är utanför EU kan du bli debiterad för importtullar och skatter (inklusive moms), som tas ut när din beställning når destinationslandet. Eventuella sådana ytterligare kostnader betalas av dig.(om din leveransadress är inom Europeiska Unionen ('EU') se 'Tullavgift ansvar för EU leveransadresser') Du bör notera att tullbestämmelser och praxis varierar kraftigt från land till land. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för mer information.

När vi skickar beställningar utanför Storbritannien kan det hända att paket öppnas och söks igenom av tullen. När du beställer varor till en adress utanför Storbritannien är du importör och måste därför acceptera de lagar och regler i det land som dina varor levereras till.

Betalning kan göras med något av de större kredit-eller betalkortsföretagen MasterCard och VISA, Klarna eller via ditt PayPal-konto. Betalning kommer att debiteras ditt konto innan sändning av din vara eller tillhandahållande av tjänsten till dig. Om du betalar med kreditkort kommer ett värde av £0.01 att hållas tills dess att kortgivaren godkänner betalningen.

I den osannolika händelsen att det pris som anges i kassan är felaktigt, och vi upptäcker detta innan vi accepterar din beställning enligt punkt 9, är vi inte skyldiga att sälja varorna till dig till det pris som visas. Vi försöker alltid se till att priserna på varor som visas på vår webbsida är korrekta, men ibland kan det tyvärr uppstå fel. Om vi upptäcker ett fel i priset på de varor som du har beställt kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din beställning till rätt pris eller avbryta den. Om du avbokar din beställning och du redan har betalat för varorna kommer du att få en full återbetalning.

Du bekräftar att det kreditkort, bankkort eller PayPal konto som används är ditt. Alla kredit- eller bankkorts innehavare är föremål för valideringskontroll och godkännande från kortutgivaren. Om utgivaren av ditt betalkort ej accepterar, eller av någon anledning ej tillåter betalningen till oss är vi ej ansvariga mot dig som kund för eventuell försening eller utebliven leverans.

Om din kredit- eller betalkortsbetalning inte har behandlats framgångsrikt av någon anledning, förbehåller vi oss rätten att återbetala dig inom 48 timmar. I händelse av att betalningen fortfarande inte lyckas kommer vi att meddela dig minst 48 timmar i förväg om ytterligare återförsök att behandla din debitering genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress du har angett till oss. Om du inte vill att vi ska försöka behandla betalningen igen måste du av

Du kan endast använda en rabattkod för var order. Vi förbehåller oss rätten att avisa eller annullera order där du lägger till mer än en rabattkod i varukorgen.

Vi ger dig möjlighet att använda rabattkoder endast på de villkor på vilka de har utfärdats, vilket bland annat kan innefatta villkor som gäller din behörighet att använda dem samt ett högsta ordervärde.

Läs igenom dessa villkor innan du gör en beställning då vi förbehåller oss rätten att avvisa eller annullera alla beställningar som inte uppfyller dessa villkor även om din kredit-eller betalkort har debiterats. Om bristande överensstämmelse mellan de villkor på vilka rabattkoder utfärdats och dessa villkor, råder villkoren för rabattkoder.

Tullavgift ansvar för EU leveransadresser

Endast för ordrar skickade från Storbritannien.

För leveranser till adresser inom EU, för rättsliga skäl är du importören av varorna, och du är ansvarig för importen så väl som importplikter, tulltaxa, eller skatt avgifter som kan tillkomma av tullmyndigheterna. Dock har vi samlat dessa summor från dig som en del av ditt köp, och genom att acceptera dessa villkor, godkänner du att vi utnämner vår kurir att genomföra importplikter åt dig, inkluderat betalningar för tulltaxa, eller skatt avgifter som kan tillkomma av tullmyndigheterna. Den utsedda kuriren kommer leverera varorna till dig i tilläg till att utföra några importplikter åt dig. Dessa importplikter kommer utföras i olika länder beroende på var din leveransadress är, och vilken kurir som används. Dina varor kommer gå igenom tullen i ett av de följande 'förtullnings länderna'.

DPD

• Cypern (för adresser i Cypern)

• Frankrike (för adresser i Frankrike, Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Portugal, Rumänien, Slovakien och Slovenien)

• Irland (för adresser i Irland)

• Malta (för adresser i Malta)

• Spanien (för adresser i Spanien)

• Nederländerna (för adresser i Nederländerna, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Luxemburg, Polen och Sverige)

Hermes

• Belgien (för adresser i Belgien och Irland)

• För resterande länder, i det landet din leveransadress är

DHL

• I det landet din leveransadress är

P2P

Nederländerna (för alla adresser)

Detta betyder att du kommer bli debiterad importkostnader, tullavgifter, eller beskattningar till det priset som tillämpas i det landet där dina varor går igenom tullen - dessa kommer betalas å dina vägnar av den valda kuriren. Länderna där dina varor kommer gå igenom tullen kan ändras utan att någon förvarning till dig.

Genom att du accepterar dessa villkor, ger du ditt medgivande att vi utser en kurir som agerar åt dig som beskrivet ovan, och att den utsedda kuriren agerar enbart för dig som din import representant.

4. Betalning

4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.

4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår vanligtvis den 1:a varje kalendermånad eller var tredje månad för The Man Box. Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift. Vid tidsbestämda prenumerationer på 3, 6 och 12 månader utgår avgiften vid ansökan av prenumeration. Om Prenumerationen inte avslutas inom avtalad tid så förlängs den med ytterligare 3, 6 eller 12 månader.

4.3 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard), PayPal eller Klarna faktura. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit, betalkort eller PayPal-konto utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt och/eller uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till feedback@glossybox.se (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen). Fakturabetalning sker i samarbete med Klarna: Betalningstiden, om inget annat överenskommits, är 14 dagar. Vid dröjsmål debiteras en påminnelseavgift på 60 kr, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Fakturaavgiften om 19 kr tilläggs vid varje beställning (se ovan punkt 3.2) Vid fakturafrågor kontakta Klarna.

4.4 Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

4.6 Om din kredit- eller betalkortsbetalning inte har behandlats framgångsrikt av någon anledning, förbehåller vi oss rätten att återbetala dig inom 48 timmar. I händelse av att betalningen fortfarande inte lyckas kommer vi att meddela dig minst 48 timmar i förväg om ytterligare återförsök att behandla din debitering genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress du har angett till oss. Om du inte vill att vi ska försöka behandla betalningen igen måste du avboka din beställning i förväg.

4.7 Vi utfärdar inte skattefakturor för försendelser till EU från Storbritannien. Alla försäljningsbevis som vi tillhandahåller på din begäran tillhandhålls helt efter vårt gottfinnande och fungerar endast som en registrering av ditt köp. Dokumentet kanske inte uppfyller de krav som ställs av skattemyndigheterna i din lokala jurisdiktion för att återkräva moms och vi kan inte tillhandahålla ytterliggare dokumentation i detta avseende.


5. Leveranstider5.1 Efter ingången Prenumeration kommer en Box att levereras en gång varje kalendermånad (för GlossyBox) eller en gång var tredje månad (för The Man Box). Beroende på när under en kalendermånad din ansökan om Prenumeration inkommit, kommer den första Produkten att levereras under samma kalendermånad eller nästa. Beräknat utskicksdatum anges vid ansökan av Prenumeration. Boxen levereras vanligtvis i slutet av varje kalendermånad (för GlossyBox) eller i slutet på var tredje månad (för The Man Box).

5.2 Beroende på vart i landet du bor kommer du få boxen levererad av PostNord alternativt Bring. Ifall du får boxen levererad utav Bring kommer du i normalfallen få boxen levererad i en påse på ditt dörrhandtag ifall din brevlåda är för liten, alternativt att du inte är hemma, när boxen kommer. Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar från det att vi skickar ut boxen.

5.3 Om en Box tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon Box den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.

5.4 I de fall din Box levereras till ett utlämningsställe har du ansvar för att hämta ut boxen samt att se till att GlossyBox har korrekta kontaktuppgifter till dig. I de fall din Box levereras till din brevlåda alternativt i en påse på din dörr har du ansvar för att GlossyBox har korrekta adressuppgifter till dig, så att Boxen kan levereras. Skulle du inte hämta ut din Box från ett utlämningsställe efter att du aviserats om att Boxen finns där och Boxen av denna anledning returneras till GlossyBox måste du aktivt kontakta GlossyBox för att få Boxen utskickad på nytt alternativt ersatt. Detsamma gäller i de fall som Boxen har returnerats till oss då den inte har kunnat levereras till din brevlåda alternativt din dörr på grund av att du inte har lämnat oss korrekta adressuppgifter. Skulle vi inte höra från dig inom 60 dagar från det att vi har fått Boxen i retur till oss kommer du inte att få den ej uthämtade Boxen ersatt. I sådant fall anses köpet av denna specifika Box hävt och du kommer att bli ersättningsskyldig för de kostnader som har uppstått på grund av att Boxen inte hämtats ut, vilka uppgår till kostnaden för Boxen.

5.5 Ifall din Box har levererats i en påse på din dörr, men du trots detta menar att du inte har fått Boxen måste du höra av dig till oss, utan orimlig lång tid, för att få en ny Box levererad.


6. Uppsägning och automatisk förlängning6.1 Både du och vi får, utan angivande av skäl, säga upp en 3- 6- eller 12- månaders Prenumeration till upphörande före utgången av den då gällande prenumerationsperioden. Avslutas inte Prenumerationen inom denna tid förnyas den automatiskt med samma löptid som tidigare, dvs. en ny prenumerationsperiod om 3, 6 eller 12 månader. GlossyBox meddelar dig innan denna eventuella förnyelse.

6.2 Löpande prenumerationer kan sägas upp när som helst med en månads uppsägningstid. Du säger upp Prenumerationen via ditt konto på Webbplatsen. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Din prenumeration måste avslutas innan den 1:a i månaden om du inte vill ha nästkommande månadsbox.

Uppsägning görs genom att du loggar in på ditt konto, klickar på "Prenumerationer", klicka in på din aktuella prenumeration och sedan "Avbryt prenumeration" längst ner på sidan.

6.3 Om du inte säger upp Prenumerationen i enlighet med 6.1 förlängs Prenumerationen automatiskt till det då gällande ordinarie priset för aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter). Detta gäller dock inte för Prenumerationer som endast omfattar en leverans (”Limited Edition”-boxar).


7. Ångerrätt7.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första Boxen för den aktuella Prenumerationen.

7.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig. Information om utövande av ångerrätt .

7.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Boxen till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kontaktar vår GLOSSY support via vårt Kontaktcenter som du finner genom att logga in på ditt konto. Boxen kan återsändas till följande adress: THG, Magazynowa 1,55-040 Bielany Wrocławskie,Poland. Vi ber dig återsända den kompletta Boxen i sin originalförpackning. Om du har förbrutit förseglingen på någon av produkterna i Boxen gäller av hygienskäl inte ångerrätten för produkten och vi kommer att göra ett prisavdrag motsvarande värdet av den aktuella produkten.

7.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).


8. ReklamationOm en Box är felaktig kan du inom skälig tid reklamera Produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. Du kontaktar vår GLOSSY support enklast via vårt Kontaktcenter som du finner genom att logga in på ditt konto.Återbetalning för felaktig Produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).


9. Återbetalningspolicy


9.1 Om du lämnar tillbaka en Box till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 7 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot Boxen, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Boxen, minus den eventuella värdeminskningen. Du får själv bära fraktkostnaden för att återsända Boxen till oss (se punkt 7.3).

9.2 Om du lämnar tillbaka en Box till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Boxen är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Boxen och meddela dig via ditt konto inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Boxen. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Boxen.

9.2.1 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.


10. AnsvarOm du är konsument regleras vårt ansvar för Boxarna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.


11. BefrielsegrunderOm fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.


12. TredjepartswebbplatserWebbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.


13. MeddelandenDu kontaktar vår GLOSSY support via vårt Kontaktcenter som du finner genom att logga in på ditt konto.


14. Immateriella rättigheter14.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

14.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

14.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.


15. Tillägg och ändringarVi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).


16. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter


Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.


17. Online dispute resolution


Europeiska kommissionen tillhandahåller en Online Dispute Resolution (ODR) plattform. Se följande länk här.


18. Tillämplig lag och tvist


Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.

19. Beställningar

Alla beställningar är föremål för acceptans och tillgänglighet. Om de varor som beställts inte är tillgängliga, kommer du att meddelas via e-post (eller på annat sätt, om någon e-postadress inte har lämnats) och du kommer att ha möjlighet att antingen vänta tills produkten är tillgänglig i lager eller att avbryta din beställning.


Alla beställningar från dig kommer att behandlas som ett erbjudande att köpa de varor eller tjänster från oss , och vi har rätt att avvisa sådana erbjudanden. Du är införstådd med att en automatisk email-bekräftelse på din beställning inte garanterar vårt godkännande av ditt erbjudande att köpa varor eller tjänster som annonseras på webbsidan. Ett avtal mellan dig och oss kommer att ske när vi ( i) debiterar ditt kreditkort , betalkort eller PayPal -konto eller (ii ) sänder varorna till dig eller påbörjar tjänsterna, infaller det senare ska vi skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att avtalet har ingåtts ('Dispatch Confirmation'). Kontraktet skall endast avse dessa varor eller tjänster vars leverans vi har bekräftat via ”Dispatch Confirmation”.


Vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder i den mån vi kan för att hålla information om din beställning och betalning säker, men i avsaknad av vårdslöshet från vår sida kan vi inte kan hållas ansvariga för eventuella förluster som du drabbas av om en tredje part skaffar otillåten tillgång till alla uppgifter som du angav när du utnyttjade eller beställde från webbplatsen..


Du kommer att ta på dig ansvaret för produkterna så snart de har levererats till den leveransadress som du angav när du beställde produkterna. Vi accepterar inget ansvar om du ger en felaktig leveransadress eller om du inte hämtar produkterna från leveransadressen som du angav. Trots att risken för förlust eller skada på produkterna endast övergår till dig när de har levererats till leveransadressen, kommer äganderätten till produkterna att övergå till dig: (a) produkterna som skickas av oss; och (b) att vi tar emot betalning för samma.